Co jsou přírodě blízká opatření? (shrnutí pro praxi)

Přírodě blízká opatření jsou v současnosti považována za cestu, která může spojit snahy o lepší hospodaření s vodními zdroji, snížení rizik povodní i sucha a celkové zlepšování stavu krajiny. Nejsou celkovou náhradou tzv. šedých (technických) opatření, ale spíše jejich významným doplňkem, který by měl být využíván kdykoliv a kdekoliv je to možné. O jaká opatření se jedná? Jaké jsou jejich efekty a jaká je jejich finanční nákladnost? To se přehledně dozvíte v jednostránkovém shrnutí pro praxi v příloze.

Příloha: SP_01-2019.pdf