Jaké výhody přinášejí drobné vodní plochy v krajině?

Jak již bylo naznačeno v příspěvku “Jak bojovat s povodněmi i suchem zároveň” je důležité brát a řešit pojmy povodně a sucho dohromady. I z tohoto důvodu jsou stále více skloňovány nejen mezi starosty obcí, ale také mezi širokou veřejností, což dokazuje i již zmíněný rozsáhlí rozhovor. Jak spolu ale skutečně souvisejí? Právě sucho i povodně totiž vyžadují změnu hospodaření s vodními zdroji. Jednou z možných strategií je zlepšit schopnost české krajiny zadržet srážky co nejblíže místu jejich dopadu a zpomalit tak odtok vody z povodí.

Jak tohle změnit?

Řešením mohou být právě drobné vodní plochy v krajině. Jedná se o různé typy tůní, soustav tůní a mokřadních ekosystémů vznikajících rovněž i postupným zazemňováním dřívějších tůní – mokřady, tůně, přehrádky na bystřinách, rybníky. Některé z nich pak ani nemusí být trvale naplněny vodou a nemají žádnou technickou regulaci odtoku.
Drobné vodní plochy plní v krajině celou řadu vzájemně souvisejících funkcí. Míra plnění těchto funkcí záleží na typu ploch (proudění vody, hloubka vody, kolísání hladiny, …).

Tůně pak představují nejlevnější a administrativně nejsnáze proveditelný typ drobných vodních ploch v krajině. Základní předpoklady a možné bariéry při jejich realizaci jsou – PLÁN (zpracování potřebných podkladů), PROSTOR (vlastnické vztahy v území) a PENÍZE (zdroj financování). A právě pouze soulad všech tří aspektů, resp. subjektů které představují, může vyústit v efektivní implementaci drobných vodních ploch do krajiny.

Je však potřeba upozornit, že i tůně jsou pouze jedním z celého souboru retenčních opatření, který je nutné realizovat za účelem zvýšení retenční schopnosti krajny. Zároveň nevhodně lokalizovaná tůně může své výhody zvrátit mnoha negativními projevy (např. zvýšení výparu z tůně a především v jejím okolí).

 

Celé shrnutí na téma drobné vodní plochy v krajině, si lze přečíst zde:

Tune_2020

Na podobné téma také přinesla rozhovor doc. Lenka Slavíková, který jsme již dříve zvěřejňovali. Přečíst si ho můžete v záložce příběhy.