Očekávání a předsudky při víceúrovňovém řízení povodňových rizik

V současné době je jedním z principů povodňového managementu víceúrovňové řízení povodňových rizik a s tím související zapojení všech zúčastněných stran do řízení rizik. Aby toto řízení bylo účinné, je k tomu také potřeba přijatá odpovědnost jednotlivých skupin a jejich spolupráci.

A právě tento posun vyvolal diskuse o možnostech, které při potenciálním zapojení jednotlivých aktérů jsou a jak se vzájemně mohou ovlivňovat.

Studie se tak snaží najít vyváženost mezi jednáním vládních orgánů a motivací jednotlivců, případně odhalit rozdíly mezi očekávaným a stávajícím sdílením odpovědnosti v rámci povodňového managementu.

Případová studie se zaměřila na dvě české obce, které jsou povodněmi ovlivňovány. Výsledky šetření mezi obyvatelstvem jsou následně srovnávány v evropském kontextu. Cílem tak bylo odhalit očekávanou odpovědnost při povodních z pohledu obyvatel a jejich skutečnou ochotu podílet se na snižování povodňových rizik jako jednotlivec.

Jaká jsou ale tedy očekávání při řízení rizik a jak to ve skutečnosti je při povodni? Platí, že čím vyšší je očekávaná odpovědnost od státu, tím se jednotlivci méně zapojují?

Výsledky jednoznačně naznačily, že v rámci řízení povodňových rizik očekává obyvatelstvo silnou odpovědnost ze strany vládních orgánů, zároveň v ně však projevují nízkou důvěru. To má za následek, že se při povodních (jak během nich, tak po nich) spoléhají především sami na sebe a jejich vlastní možnosti.  Vládní orgány jsou tedy vnímané jako aktéři, kteří by měli řízení povodňových rizik dominantně řešit a přebírat odpovědnost, a to především v tom dlouhodobém horizontu. Naopak obyvatelé jsou ochotni přispívat převážně v tom krátkodobém horizontu a to především ve formě fyzické pomoci, protože jakákoliv ochota finančního zapojení je velmi nízká (vyjímku představuje pouze pojištění).

Článek vychází ze studie Expectations, disappointments, and individual responses: Imbalances in multilevel flood risk governance revealed by public survey, kterou si celou můžete přečíst zde-> https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jfr3.12615

Zároveň budeme rádi, když nám dáte i vy vědět, jestli se nějak zapojujete a zajímáte o řízení povodňových rizik.