Proč české domácnosti (ne)využívají srážkovou vodu?

Reprezentativní šetření agentury STEM ve spolupráci s UJEP z let 2017 a 2020 podchycují vliv dotačního programu Dešťovka na ochotu českých domácností zadržovat srážkovou vodu. Doplňkové hloubkové rozhovory s domácnostmi identifikují klíčové bariéry intenzivnějšího nakládání se srážkovou vodou.

Ze studie vyplývá, ze dvě třetiny českých domácností žijících v rodinných domech zachycují srážkovou vodu do sudů a nadzemních nádrží. Objemnější podzemní nádrže má vybudováno 9 % domácností, zejména novostaveb. Ve srovnání s rokem 2017 se zvýšila snaha domácností zadržet většinu srážkové vody různými způsoby na pozemku o 12 procentních bodů. Zároveň se o 7 procentních bodů (z 20 na 13 %) snížil podíl domácností, které se nakládáním se srážkovou vodou vůbec nezabývají. K vyšší míře akumulace a využívání srážkové vody by domácnosti motivovalo hlavně výrazné zdražení pitné vody (např. zavedení srážkovného) a dotace. Preferovaným způsobem by byly nové sudy a nadzemní nádrže.

Řízené rozhovory s vybranými domácnostmi potvrzují, že nejúčinněji lze změny chování dosáhnout kombinací pozitivní (dotace) a negativní (poplatky) motivace. Dotace samy o sobě u jednodušších řešení nefungují – tj. nemění chování domácností cíleným způsobem. Určující pro ochotu domácností zadržovat srážkovou vodu je schopnost jejího následného využití – tj. jímání vody je prostředkem, nikoliv konečným cílem. Existence doplňkového zdroje užitkové vody (studna) významným způsobem snižuje ochotu investovat do nových řešení zadržení dešťové vody.

Více v samotné studii zde:
http://www.ieep.cz/wp-content/uploads/2021/03/IEEP_CVUT_STEM_destovka-FINAL.pdf

Další výstupy:
http://www.ieep.cz/nakladani-se-srazkovou-vodou-ekonomicke-nastroje-bariery-a-motivace-domacnosti/