Co je zranitelnost povodněmi? (shrnutí pro praxi)

Současné strategické dokumenty a politiky užívají množství pojmů, které napříč obory mohou nabývat různých a někdy i nejasných významů. Jedním z klíčových pojmů pro management povodňových i dalších environmentálních či společenských rizik je zranitelnost.

V příloze naleznete stručné shrnutí pro praxi – vysvětlení pojmu a jeho významu v kontextu povodní.

Příloha: SP_01-2018.pdf