Role vlastníků nemovitostí v povodňovém managementu měst

Povodně jsou jedny z nejvíce nákladných přírodních nebezpečí a významně ohrožují kvalitu života ve městech. Změna klimatu ovlivňuje periodicitu a rozsah povodní. Zastavování záplavových území zvyšuje potenciální škody a omezuje prostor pro rozlivy, pomocí kterých lze ovlivňovat rozsah a dopady povodní. Soukromí vlastníci nemovitostí mohou hrát významnou roli při zajištění rozlivových území ve městech. Je nutné systematicky a dlouhodobě pracovat s jejich motivacemi, včetně kompenzací. Příklady dobré praxe ukazují, že tímto způsobem se města stanou odolnější vůči povodním.V rámci projektu Land4flood a ve spolupráci s International Water Resources Association (IWRA) vydáváme česky další Policy Brief (ke stažení) k této problematice. Další materiály a publikace projektu jsou k dispozici na land4flood.eu.