Kompenzační platby za povodňové rozlivy

Povodňové rozlivy hrají ve strategiích snižování povodňových rizik významnou roli. Možnost rozlivu vody však často naráží na stávající způsob využití pozemků v okolí vodního toku a neochotný postoj vlastníků vůči rozlivům. Jednou z možností, jak nalézt konsensus, jsou kompenzační platby. V příloze (a na odkazu) zveřejňujeme vysvětlení fungování kompenzačních plateb. dokument vychází z workshopu, který byl realizován v Salzburku v rámci námi koordinovaného evropského projektu COST Land4Flood.

Příloha: kompenzace_rozliv.pdf

http://www.land4flood.eu/wp-content/uploads/2019/03/PB-N-3-czech-FINAL.pdf